Corona

Update Corona

Basket Groot Zemst voorziet via deze pagina de nodige communicatie over het plan van aanpak dat we als club hanteren. Je kan hier steeds de actuele status vinden ivm:

  • richtlijnen en maatregelen die van toepassing zijn
  • het al dan niet doorgaan van trainingen (we hanteren hiervoor een eenvoudige kleurcode)
  • praktische tips


Raadpleeg deze pagina regelmatig!


Tot slot kunnen we enkel benadrukken om de maatregelen te volgen. Blijf sporten, zorg voor jezelf & anderen en hou het veilig!

BGZ Corona-maatregelen & plan van aanpak

Gepubliceerd op : 07-08-2020

Basket Groot Zemst wil zich ten volle mee inzetten om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, echter willen we ook niet uit het oog verliezen dat sporten gezond is. Binnen dat kader nemen we als club de nodige maatregelen & richtlijnen voor een zo veilig en gezond mogelijk verloop van trainingen en wedstrijden.

 

De maatregelen en richtlijnen zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar is via de Overheid, Basketbal Vlaanderen, Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst.

 

Dit plan van aanpak werd opgesteld op 07/08/2020 en is voor BGZ (alle activiteiten) van kracht tot nader bericht.


We vragen iedereen om dit plan van aanpak met de nodige richtlijnen en maatregelen grondig door te nemen. Daarnaast vragen we iedereen zijn actieve medewerking in de uitvoering ervan.

 

Communicatie & updates

 

De meest recente versie zal steeds beschikbaar zijn op de BGZ-website :

https://basketgrootzemst.be/corona.html

 

Via een eenvoudig kleurcode-systeem zal steeds duidelijk zijn in welke mate trainingen kunnen doorgaan en welke maatregelen van toepassing zijn.


Corona-coördinator

 

Basketbal Vlaanderen vraagt aan elke club om een Corona-coördinator aan te stellen, die spelers en supporters attent maakt op de te respecteren veiligheidsmaatregelen. Ook binnen de club stelt deze coördinator orde op zaken, door de nodige maatregelen te initiëren, coördineren en op te volgen. 

 

Om de corona-coördinator bij te staan zal er voor elk BGZ-team een corona-verantwoordelijke worden aangesteld zodat de maatregelen en richtlijnen ook uitgevoerd worden op elke wedstrijd.

 

BGZ Corona-coördinator is Bart De Visscher - corona-coordinator@basketgrootzemst.be

 

Trainingen

 

We streven ernaar om zoveel mogelijk trainingen te laten doorgaan. Het is mogelijk dat dit in alternatieve vormen is en niet in ploegverband. Via je coach ontvang je de nodige info indien er een alternatieve trainingsvorm van toepassing is.

 

BGZ hanteert een eenvoudig kleurcode-systeem om duidelijk te maken in welke mate trainingen per team kunnen doorgaan en welke maatregelen van toepassing zijn.


Wedstrijden

 

BGZ volgt 100% de richtlijnen van de Overheid, Basketbal Vlaanderen, Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst.

 

Basketbal Vlaanderen heeft de competitie 2020-2021 opgeschort tem 2/10/2020. Daarnaast werken ze aan een aangepast protocol voor de organisatie van wedstrijden.

 

Melding van een corona-besmetting

 

Melding en communicatie op moment van een covid-19 bestemming van een BGZ'er.

 

Breng zo snel mogelijk de club op de hoogte zodat we onze medewerking aan de contacttracing kunnen verlenen en de nodige communicatie kunnen voeren naar onze (betrokken) leden.

 

We benadrukken dat we dit steeds met respect voor de privacy zullen doen.

 

BGZ Corona-update

Gepubliceerd : 07-08-2020

BGZ hanteert een eenvoudig kleurcode-systeem om duidelijk te maken in welke mate trainingen per team kunnen doorgaan en welke maatregelen van toepassing zijn.


De kleurcode en maatregelen kunnen per team verschillend zijn.


De actuele kleurcode per team inclusief de maatregelen zijn raadplaagbaar op deze pagina.


Overzicht kleurcodes


Groen

  • Training in teamverband kan doorgaan.
  • Iedereen respecteert de basisregels.
  • Kleedkamers en douches zijn beschikbaar.
  • Spelers gebruiken een eigen drinkbus en rondom het terrein volgen we de richtlijnen die van toepassing zijn in de sportinfrastructuur.


Oranje

  • Training in teamverband kan doorgaan maar er zijn strikte maatregelen van toepassing.
  • Specifieke maatregelen en richtlijnen kunnen per team afwijken.


Rood

  • Training in teamverband kan niet doorgaan
PRAKTISCHE INFO

BGZ Corona maatregelen & plan van aanpak


Plan van aanpak met een alle maatregelen en richtlijnen om trainingen op een gezonde en veilige manier te organiseren.

Gepubliceerd op : 07-08-2020

BGZ Richtlijnen code "Oranje"


Overzicht BGZ richtlijnen en maatregelen die van kracht zijn sinds 7/8/2020 voor alle BGZ-activiteiten.


Gepubliceerd op : 07-08-2020

Basketbal Vlaanderen COVID-19 infopagina


Informatiepagina van Basketbal Vlaanderen ivm maatregelen en richtlijnen1.

Gepubliceerd op : 07-08-2020

Sport Vlaanderen : veilig starten met sporten


Informatie, richtlijnen en gedragscodes.

Gepubliceerd op : 07-08-2020 

COVID-19 Infopagina Federale overheid


Informatie, richtlijnen en gedragscodes.

Gepubliceerd op : 07-08-2020 

Vragen  of extra informatie nodig?


Heb je specifieke vragen aarzel dan niet contact op te nemen.

 

BGZ Corona-coördinator is Bart De Visscher  corona-coordinator@basketgrootzemst.be   

 

Bestuur : info@basketgrootzemst.be

 

Vertrouwenspersoon : vertrouwenspersoon@basketgrootzemst.be

BASKET GROOT ZEMST


Basket Groot Zemst werd opgericht in 2009. Het is een fusie van de clubs Avanti Zemst en Jeppe Eppegem.


De club is aangesloten bij Basketbal Vlaanderen met stamnummer 5005.

CONTACT

 

Basket Groot Zemst VZW

Weerstandersstraat 61

1981 Hofstade

 

T.  0499 51 82 01

E.  info@basketgrootzemst.be

W. www.basketgrootzemst.be

 

Secretariaat :  secretaris@basketgrootzemst.be

 

Copyright 2019  @ Basket Groot Zemst VZW